Boken om Stockevik

Boken om Stockevik

Boken om Stockevik, ett samhälle i förändring

 

Boken om Stockevik på Tjörn beskriver och dokumenterar ett litet samhälle, som en gång var en betydande ort. Avsikten är att berätta om samhället som det framträder idag, i början på 2000-talet, med husen, dess ägare, namn på platser, både officiella och inofficiella, samt de skutor som en gång varit  hemmahörande i samhället. Fraktfarten var tidigare den dominerande näringen. Några berättelser och skrönor finns också med. Ett fantastiskt arbete har gjorts för att dokumentera alla fakta. Boken fungerar både som intressant läsning och som uppslagsverk.


Boken om Stockevik kan köpas hos:

•Anita Evertsson 

•Reidun BerdeniusBerättaFörändringar: Nybyggnationer har skett de senaste åren, och vi har förhoppningen att dessa skall komma med i någon form.Tala om för oss om ni kan bidraga med bilder och uppgifter som kan komplettera uppgifterna i "Boken om Stockevik".

Då kan vi publicera dem här.


UPPDATERING AV BOKEN 2005 09 10


Gå gärna in och titta på den senaste uppdateringen av "Gamla foton" i fotogalleriet för att se hur det en gång såg ut. Har någon fler foton som platsar i denna kategori, så är ni välkomna att dela med er.