SBBF-Förening

Här skall det informeras om den kommande

byggnationen av Bastu i Stockevik.

Utskick  2017-05-22

"Hej här kommer dokumenten gällande strandskyddsdispensen.

Under våren bytte Länsstyrelsen handläggare och 170427 tog Länsstyrelsen beslut om att upphäva kommunens dispens.

Vi har överklagat till Mark-Miljödomstolen.


Med bästa Hälsningar

Kajsa

Ordförande


Bilaga:  Upphävande av strandskyddsdispens  Sid: 1. 2. 3. 4. 5.

Utskick  2017-05-22

"Hej

Under våren har bygglovsärendet rullat på.

Som ni redan vet blev båda ärendena överklagade till Länsstyrelsen och här kommer processen med bygglovsärendet.

Länsstyrelsen avvisade överklagandena med att de klagande bedömdes inte vara rågrannar. Detta överklagades i sin tur till Mark- och Miljödomstolen som snabbt tog ett dombeslut. Mark och Miljödomstolen styrker Länsstyrelsens beslut dvs. idag har vi ett giltigt Bygglov. :-) Det är inte troligt att Mark- och Miljö överdomstolen i Svea hovrätt tar upp ett eventuellt överklagande, då detta inte kan betraktas som prejudicerande.


Med Bästa Hälsningar

Kajsa Norström

Ordförande"

Utskick

"Hej allesammans

Den 14 december fick vi godkänd strandskyddsdispens och bygglov från Samhällsbyggnadsutskottet. Det har därefter inkommit fyra överklaganden och överklagande tiden har nu gått ut. Det är sammanlagt sex personer i tre olika överklaganden från Stockevik samt ett överklagande från en intresseförening för Strandskyddets bevarande, situerad i Lysekil.  Det innebär att länsstyrelsen har öppnat ett överprövningsärende och har sex månader på sig att utreda strandskyddsdispensen och bygglovet. Vi publicerar dokument som inkommit till kommunen i ärendet samt de dokument som hade inkommit till Länsstyrelsen den 17/1-17. Nedan får ni diarienummer som ärendena är registrerade på i respektive instans.

Vi kan få positivt besked eller negativt besked. Vi har fått svarsfrist till den 16: februari när det gäller överprövningsärendet och styrelsen jobbar med det. Om det blir negativt besked finns det överklagande möjlighet till Mark och Miljödomstolen. Får vi positivt besked och det inte blir överklagat har vi två år på oss för byggstart.


Kommunens diarienummer:

Strandskyddsdispens 2015/1963

Bygglov 2015/1811

Länsstyrelsens diarienummer:

Strandskyddsdispens 5005-1055-2017

Bygglov 403-317-2017


Så sakta rullar det på :-)


Med Bästa Hälsningar

Kajsa Norström

Ordförande

SBBF "


Överklagan 1.1  1.2  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  3.6  3.7  4.1  4.2  4.3  4.4  4.5

Länsstyrelsen 1 2 3 4 5 6

Utskick

"Hej


Äntligen fick vi våra ansökningar godkända. Tack alla ni medlemmar som stöttat styrelsen i dess arbete!

Vi arbetar på oförtrutet för att förverkliga vår dröm om en egen bastu och samlingslokal i Stockevik.

Dokumenten finns på Se länk: http://www.tjorn.se/kommunpolitik/motenhandlingarochprotokoll/protokoll2016.4.3431e9c81576d71a1d61524a.html


Men publiceras på hemsidan också. Se nedan.


Med allra Bästa Hälsningar

Kajsa

Ordföranden"


Bygglov 1   2   3   4   5

Strandskydd 1  2   3   4   5   

Utskick

Hej

I början av okotber skickade vi in de reviderade bygglovsritningarna, se under fliken bygget.

Lite förändringar i organisationsplan under fliken kontakt.

Vi ligger på så mycket vi orkar och hinner när det gäller politiker och tjänstemän.

Ha det gott i regnrusket :-)

Kajsa

Ordföranden


Protokoll

Nu finns protokollet från föreningsstämman 2016-08-07 att läsa under fliken protokoll.

Styrelsen

Infobrev 5

Finns under nya fliken INFO-BREV

Kallelse

Stämma i Stockeviks BBF. Söndag 7 augusti kl 10.00.  Plats: Mattsons bod/garage på Apeldalsvägen 1.

Solstudier      Juni   Juli   Augusti


Hej,

Här kommer de tre solstudierna eller skugganalyserna som visar hur byggnationens skugga faller under dagen under juni, juli och augusti månad.


Med Bästa Hälsningar

SBBF styrelsen/ Kajsa

Bygglovsmtrl Maj 2016


" Hej, processen med bygglovet, strandskyddsdispensen och arrendet går vidare.

Som en del av processen har kommunen skickat ut remiss till berörda fastighetsägare men andra har även fått lov att kommentera.

Vi lägger ut de erinringar som inkommit men även vårt svar till kommunen.

Med Bästa Hälsningar

Styrelsen/ Kajsa"


Erinringar:     Svar till kommunen:


Fotomontage Mars 2016


Hej allesammans,

Här kommer Göran Bergs Fotomontage på bastun.


Foto 1

Foto 2

Foto 3


Med Bästa Hälsningar KajsaKONTAKTFORMULÄR

 
 
 
 

Januari 30 2016


"Hej,

Här kommer bygglovshandlingarna, ansökan om strandskyddsdispens och en ritning över det område vi har ansökt om att få arrendera samt första svarsbrevet från kommunen.

Vi väntar nu på att bli tilldelade handläggare.

Inom kort kommer vi publicera en skugganalys och ett fotomontage så att vi alla kan göra oss en uppfattning hur det ser ut i miljön.

Föreningen ligger i startgroparna för att säkerställa finansieringen och vi är glada att meddela att Hjalmar Olsson ställer upp med kraftigt reducerade priser vilket innebär en betydligt lägre kostnad för materialet. Vi är nu 104 medlemmar och växer fortfarande. Tack för den entusiasm, ambition och intresse som ni medlemmar visar i detta projekt. Vi återkommer så snart vi får mer besked från kommunen.

Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen om du har några frågor. Antingen via vår BBF  mailadress eller via de telefonnummer som finns i organisationsplanen.

Ha det gott.

Kajsa

Ordf"


Registrerad bygglovsansökan

Registrerad Strandskyddsdispens

Karta till strandskyddsdispens

Bygglovsritnngar+ karta arrendeansökan

Tjörnskommun svarsbrev 1.1

Tjörnskommun svarsbrev 1.2


Information årsskiftet 2015-2016


Informationsbrev

Bygglovsritningar


Stockevik BBF Bakgrund

Allaktivitetshus

Stockeviksbild


Dokumenten: Allaktivitetshus, Stockeviks BBF bakgrund, Stockeviksbild var de dokument vi hade med till kommunen under septembermötet.


2015

Delar du vår dröm om en Bastu i Stockevik?

Årets medlemsavgift blir vårt startkapital.

Betala in 500 kr/person före den 31 augusti till bg 5005-2026.

Fler betalande personer per hushåll visar tydligt att intresse finns.

Kom ihåg att skriva namn/namnen på inbetalningen!


Organisationsplan

Kallelse

Till Extra Föreningsstämma i Stockeviks Bad, Bastu och Fritidsförening

söndag den 16 augusti, kl 11.00 i Berdenius sjöbod i hamnen.


Ett snabbt extramöte för att ta formellt beslut om namn-och stadgeförändringen.


Välkomna!


Styrelsen

Hej alla,

Här lite info om vårt bastuprojekt.

 

Kolla in bifogad skiss, gjord av Göran Berg – visst ser det fint ut!

 

Vi har haft en första kontakt med kommunen och bland annat visat upp den här skissen.

Kommunen ställer sig försiktigt positiv men det kommer att krävas många möten och diskussioner innan vi får OK att sätta igång med ett bygge.

 

Vi föreslår att vi ska byta namn från Stockeviks Bastuförening till Stockeviks Bad, Bastu och Fritidsförening.  Detta för att beskriva att vi vill ha en lokal för många sorters aktiviteter, alltså inte bara bastubad. Det kommer också att göra det lättare att ansöka om bidrag, tror vi.

 

Mer information hoppas vi kunna presentera på Samhällsföreningens Årsmöte den 7 juni.


Hälsningar

AnCi


Från mötet 1'a Maj


Hej alla,

Nu har Stockeviks Bastuförening formellt bildats och haft sin första Föreningsstämma.

Vi började med att berätta hur långt vi kommit i planerna på att bygga en bastu.

Ingvar hade gjort ett första utkast på ritning. Kajsa och Svante träffar kommunen i slutet av maj.

Därefter hölls en formell föreningsstämma där vi bland annat godkände föreslagna stadgar och valde en styrelse bestående av Kajsa Norström, Anne Ljungdahl, AnCi Johannisson, Helen Mattsson och Bengt Hallerbäck. Styrelsen fick bland annat uppdraget att skriva en motion till Samhällsföreningens årsmöte om att ansöka om ett uppstartslån.

Frågan om inträdesavgift/årsavgift/badavgift för medlemmar och regler och avgifter för icke-medlemmar hänsköts till en Finansieringskommitte bestående av Anne Ljungdahl, Mats Erasmie, Tomas Börjesson, Gunnel & PA Torelund, Brita & Dag Jungenfelt. Anne sammankallar.

Till en Byggkommitte utsågs Marcus Sandström, Janne Lindqvist och Robert Olausson.


En extra Föreningsstämma föreslogs hållas i början av augusti.


Protokollet från mötet kommer att läggas ut på Stockeviks hemsida www.stockevik.net under fliken Bastu.


Den nya styrelsen träffas nästa gång lördagen den 16 maj, kl 11.00 hos Helen M.


Mötet avslutades med att vi alla fick en god sillmacka - tack familjen Ljungdahl!
BASTU i Stockevik?


Vi bastu-intresserade hade ett första möte, onsdagen den 30 juli i Berdenius sjöbod nere i hamnen.

Alla närvarande var överens om att det skulle vara trevligt med en by-bastu. Att vi precis som i Bleket ska se byggandet av en bastu som ett samhällsuppbyggnadsprojekt. En gemensam bastu skulle kunna bli en naturlig mötesplats för alla i Stockevik..............


Läs hela brevet

Bastumöte 2

Bastumöte 3

Bastumöte 4

Bastumöte 5

Kallelse till möte 1 maj